OPIS DOGODKA


Dober izdelek ni dovolj!

22. oktober 2015, ob 16:00 /Inkubator Savinjske regije
 

Zakaj potrebujete poslovni model?

Prva faza v razvoju startup podjetja, kot jo opredeljuje Steve Blank, je namenjena iskanju ponovljivega in skalabilnega poslovnega modela. Zato podjetja potrebujejo učinkovita orodja, ki jim omogočajo hitro, učinkovito in pregledno preverjanje in spreminjanje ključnih predpostavk v "costumer development" procesu. BMG je eno izmed takšnih orodij, ki je podjetnikom pomaga v omenjenem procesu. BMG metodologija pa ni namenjena zgolj startup podjetjem, temveč tudi večjim podjetjem, ki želijo z omenjeno metodologijo sistematično inovirati in iskati nove tržne priložnosti.

Poslovni model predstavlja celoten proces, poslovno logiko kako podjetje ustvarja, dostavlja in "zajema oz. zaračunava" vrednost. Brez dobro zasnovanega poslovnega modela še tako fantastičen izdelek ali storitev ne koristi veliko.Vse elemente poslovnega modela je potrebno smiselno sestaviti v celoto ter upoštevati njihovo medsebojno odvisnost in povezanost. Orodje BMG ni cilj ampak je sredstvo za dosego cilja. Je dinamično orodje za izvajanje procesa iskanja optimalnega poslovnega modela.

Elementi poslovnega modela

BMG zajema 9 osnovnih elementov s pomočjo katerih je mogoče opisati poslovni model:
Segmenti uporabnikov oz. kupcev (Costumer segments); kdo so vaši uporabniki in kupci, kakšne potrebe, pričakovanja in bolečine imajo.
 • Ponudba vrednosti (Value preposition); kaj ponujate vašim uporabnikom/kupcem v obliki izdelkov/storitev. Kako vaši izdelki/storitve lajšajo "bolečine" in izpolnjujejo pričakovanja vaših kupcev/uporabnikov.
 • Kanali; Na kakšen način boste vašimi skupinam odjemalcev "dostavljali" in promovirali vaše produkte. Katere kanale boste uporabili za zaračunavanje vaših izdelkov/storitev in preko katerih kanalov boste zbirali povratne informacije.
 • Odnosi; Katere vrste odnosov pričakujejo/zahtevajo vaši odjemalci? Namen učinkovitega upravljanja odnosov je pridobivanje novih, ohranjanje obstoječih in nadgradnja poslovanja z obstoječimi kupci/uporabniki.
 • Prihodkovni kanali; Kakšno vrednost so odjemalci pripravljeni plačati in kako? Kakšen način zaračunavanja boste uporabili.
 • Ključni viri; ključni viri, ki jih potrebujete za delovanje vašega poslovnega modela. Človeški, intelektualni, fizični in finančni viri.  
 • Ključne aktivnosti; Ključne aktivnosti, ki jih je za delovanje vašega poslovnega modela potrebno izvajati z vašimi viri.
 • Ključni partnerji; Kateri so tisti ključni partnerji, na strani dobaviteljev, distribucijskih in prodajnih kanalov in ključnih virov, ki vam lahko omogočijo učinkovitejše poslovanje, nižje tveganje, nižje stroške, hitrejšo tržno penetracijo ali kakšni drugi cilj.
 • Stroški; kateri so stroški povezani z izvajanjem vašega poslovnega modela. Kateri so fiksni in kateri variabilni stroški?
 
Z zgoraj opisanimi devetimi elementi lahko opišete delovanje vsakega poslovnega modela; tako startup kot večjega podjetja; tako profitnega kot tudi neprofitne organizacije.

Postopek oblikovanja poslovnega modela 

Pristopov za oblikovanje poslovnega modela je več. Za najboljše rezultate se je potrebno metodologije BMG lotiti sistematično in strokovno. Smiselni koraki v procesu implementacije orodja BMG v vaše podjetje so naslednji:
 1. Mobilizacija; pripravite teren v vaši organizaciji za uporabo orodja; zberite in motivirajte zaposlene za konstruktivno sodelovanje; jasno predstavite razloge za pričetek uporabe nove metodologije.
 2. Razumevanje osnovnih predpostavk; zberite informacije, preučite relevantna gradiva na spletu, preučite konkurenco, izvedite intervjuje in pogovore z relevantnimi osebami - cilje je da zberete dovolj informacij za oblikovanje prvih predpostavk vašega poslovnega modela.
 3. Oblikovanje prve ideje poslovnega modela; na podlagi zbranih informacij na BMG Canvasu oblikujte prvo različico vašega poslovnega modela.  Pri oblikovanju poslovnega modela preučite različne "vzorce", ki so se uveljavili v poslovnem svetu. Izberite za vaš posel najprimernejšega.
 4. Implementacija prvega prototipa v praksi; oblikovan poslovni model je potrebno preveriti v praksi. "Get out of the building" in tukaj osnovno načelo, da s seriji eksperimentov validirate posamezne predpostavke.
 5. Prilagoditev in iteracija predpostavk; na podlagi zbranih povratnih informacij spremenite, popravite posamezne elemente poslovnega modela ter se pripravite na naslednji cikel eksperimentov.
  
Pri katerem elementu se lotiti oblikovanja? Najbolj pogosti izhodišči za oblikovanje elementov sta dve:
 • Ponudba vrednosti - za tista podjetja, ki so razvila kakšno prebojno inovacijo ali izum. Sam izdelek/storitev je začetna točka iz potem sestavljamo predpostavke za ostale elemente poslovnega modela.
 • Segmenti uporabnikov - poznavanje bolečine ali problema skupine uporabnikov, ki izhaja iz dobrega poznavanja ciljne skupine in ekosistema v katerem deluje.  Globoko poznavanje ciljne skupine je tisto, ki nam da vpogled v bolečine in pričakovanja bodočih uporabnikov.
 
Ko imamo oblikovane osnovne predpostavke vseh devetih elementov je potrebno posamezne predpostavke s serijo eksperimentov validirati. "Get out of the Buidling" je osnovno princip, ki nas sili v to, da vsako predpostavko preverimo s serijo merljivih in skrbno zastavljenih ekspirimentov. Najbolj učinkovito je, da si BMG Canvas (slika 1) nalepite na steno v pisarni in s post-it listi oblikujete, spreminjate in dopolnjujete predpostavke vašega poslovnega modela. Priporočljivo je, da celotna ekipa sodeluje v procesu oblikovanja predpostavk - multidisciplinaren pristop namreč omogoča sinergije in ideje, ki lahko doprinesejo "out of the box"ideje.

Na svetovnem spletu najdete veliko primerov opisanih poslovnih modelov. Predlagam, da skrbno preučite predvsem tiste vire, ki prikazujejo dinamično komponento in evolucijo poslovnega modela. 

Prijava

Prijava na dogodek
Prijava
Dodaj v koledar: Google Calendar   |    iCal   |    vCal
 
Kontakt
 
Saša Lavrič
Inkubator Savinjske regije
T: +386 40 66 22 66
E: > pošlji email
Lokacija
http://www.mapsembed.com/sportscheck-gutschein/
 
 
 
Želiš biti obveščen o novih start-upih, dogodkih in ostalih odličnih stvareh?
Hitro, prijavi se na email listo!